“DE GOEDE DINGEN DOEN”

Advies en begeleiding in verandermanagement

Doel
Vanuit de ervaringen en expertise van medewerkers invulling geven aan een manier van werken waarbij alles en iedereen in de organisatie zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen.

Startpunt
Gestart wordt met het in kaart brengen van het huidige organisatieproces. Door het visualiseren van de huidige manier van werken wordt er een bewustwording gecreëerd bij de medewerkers ten aanzien van wat hun (goed bedoelde) oplossingen, bijdrage of handelen voor impact hebben (positief/negatief) in de keten van het proces. Het gevolg hiervan is een gedragen besef bij de medewerkers óf er iets moet gaan gebeuren of veranderen. En zo ja, wat dan en hoe dan?Na het inzicht dat er veranderingen noodzakelijk zijn worden de knelpunten en problemen in beeld gebracht. Om vervolgens vanuit verschillende gezichtspunten oplossingen te genereren die direct 1 op 1 toepasbaar zijn op de werkvloer. Aan de hand van pilots, waarbij kaders zoals volume, tijdspad en inzet van medewerkers zijn afgestemd, worden oplossingen in de praktijk getoetst en gemeten. Aan de hand van de uitkomsten uit deze pilots worden veranderingen geïmplementeerd en geborgd binnen de organisatie.

Balans in het bedrijfsproces en de bedrijfscultuur
Tijdens het doorlopen van bovenstaande stappen krijg ik helder wat het omgevingsbewustzijn van de medewerkers is in relatie tot de organisatie. Op basis hiervan kan ik de pilots begeleiden door de pilotleiders te coachen, een advies geven en een plan van aanpak opstellen voor de implementatie en borging waarbij de teambuilding, organisatiecultuur en het werkproces in balans zijn.

Investering
Offerte op aanvraag
Neem contact met mij op

Locatie
In afstemming opdrachtgever

“DE GOEDE DINGEN DOEN”

Advies en begeleiding in verandermanagement

Doel
Vanuit de ervaringen en expertise van medewerkers invulling geven aan een manier van werken waarbij alles en iedereen in de organisatie zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen.

Startpunt
Gestart wordt met het in kaart brengen van het huidige organisatieproces. Door het visualiseren van de huidige manier van werken wordt er een bewustwording gecreëerd bij de medewerkers ten aanzien van wat hun (goed bedoelde) oplossingen, bijdrage of handelen voor impact hebben (positief/negatief) in de keten van het proces. Het gevolg hiervan is een gedragen besef bij de medewerkers óf er iets moet gaan gebeuren of veranderen. En zo ja, wat dan en hoe dan?

Na het inzicht dat er veranderingen noodzakelijk zijn worden de knelpunten en problemen in beeld gebracht. Om vervolgens vanuit verschillende gezichtspunten oplossingen te genereren die direct 1 op 1 toepasbaar zijn op de werkvloer. Aan de hand van pilots, waarbij kaders zoals volume, tijdspad en inzet van medewerkers zijn afgestemd, worden oplossingen in de praktijk getoetst en gemeten. Aan de hand van de uitkomsten uit deze pilots worden veranderingen geïmplementeerd en geborgd binnen de organisatie.

Balans in het bedrijfsproces en de bedrijfscultuur
Tijdens het doorlopen van bovenstaande stappen krijg ik helder wat het omgevingsbewustzijn van de medewerkers is in relatie tot de organisatie. Op basis hiervan kan ik de pilots begeleiden door de pilotleiders te coachen, een advies geven en een plan van aanpak opstellen voor de implementatie en borging waarbij de teambuilding, organisatiecultuur en het werkproces in balans zijn.

Investering
Offerte op aanvraag
Neem contact met mij op

Locatie
In afstemming opdrachtgever