I am a fire starter

I am a firestarter…

Mijn naam is Marieke van den Hoogen.
Ik ben een mensen mens. Ik haal voldoening uit de gesprekken die ik met anderen voer, ervaringen die ik deel en ik vind het fijn om van betekenis te kunnen zijn voor een ander.
Dat zijn de redenen waarom ik mij steeds meer ben gaan specialiseren in het coachen en trainen van individuen en teams. Dat begint met luisteren, achterhalen en analyseren wat de onderliggende behoefte is. Om vervolgens stap voor stap, in samenwerking met de ander(-en), gerichte verander-pilots te initiëren. Grote veranderingen veroorzaken weerstand, kleine begeleide veranderingen geven acceptatie.

Na een tijd in de reclame -en communicatiewereld te hebben gewerkt ben ik binnen het speciaal onderwijs gaan werken. Ik heb ervaren, binnen verschillende functies in deze organisatie op het snijvlak van zorg en onderwijs, dat ik een vreemde eend in de bijt ben. Ik heb gemerkt dat ik, als kind uit een ondernemersgezin, met een andere en frisse blik naar de cultuur en operationele processen van de organisatie keek. Ik ondervond dat binnen de teams en hun werkwijze vaak de nadruk lag op de zachte zorgende kant, terwijl een team ook vanuit de zakelijke, harde kant in hun manier van werken, met hart en ziel kan doen wat nodig is.
Juist om deze reden ben ik sterk in analyseren en optimalisering van de verbinding tussen het proces en de medewerkers. Daarnaast heb ik mij verbaasd over de verspilling binnen bedrijven en organisaties. Verspilling doordat de keten niet goed op elkaar is afgestemd, de bureaucratie en een cultuur van indirecte lijnen soms belangrijker lijken dan de klant. Kortom verspilling die afleidt van het doel van het bedrijf of de organisatie, namelijk de service voor de klant.

Bij alles wat ik doe staat de ‘waarom vraag’ voorop. Ik ben wars van tradities die zich uiten in ‘de dingen doen omdat we ze altijd zo doen’. Van nature ben ik op zoek naar een constante optimalisering en verbeteren van de zaken die van waarde zijn voor de klant.
Vanuit deze ervaring heb ik een concept ontwikkeld om stapsgewijs veranderingen in te kunnen zetten waarbij de teambuilding, de organisatiecultuur en de werkprocessen in balans zijn.

Als ondernemer zie ik altijd en vooral de kansen!